Visions of Purity

Videoarbeidet er et forsøk på en problematisering av menneskets lengsel etter renhet, en lengsel som gjennom historien og opp til idag har ført til og fortsatt fører til folkemord.
Videoen viser dokumentarfilmopptak fra fysiske antropologers feltarbeider satt sammen med mine egne filmopptak. Videoarbeidet innholder også sitater fra antropologer og rasebiologer som korresponderer direkte med sitatene på veggen i galleriet i utstillingsinstallasjonen "Visions of Purity". Videoarbeidet berører direkte utstillingens tematikk og forsøker å utdype den. Den viser bl.a. hvor viktig den fysiske antropologien var for utviklingen av rasehygienen.


Sist opdatert Tuesday 27. August 2013 22:16 Publisert av Frithjof Hoel

Sidepanel